пошаљи маил | основне информације

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДИГ Д.О.О. КРУШЕВАЦ

 

25 ГОДИНА РАДА

Пословни центар "ФОНТАНА"

Доситејева 9/115, 37000 Крушевац

Тел/Факс: 037 3424 873, Тел: 037 3441 337

Моб: 063 623 721, Моб: 064 642 68 07

Услуге / Основне делатности предузећа

Увоз - извоз

 

Услуге/генерални ремонт:
   -Утоваривача (УЛТ 100,150,160,220, Радоје Дакић, ОК и др.)
   -Багера точкаша и гусеничара
   -Булдозера
   -Виљушкара
   -Ваљака
   -Аутодизалица од 5-100 т
   -Аксијалних лежајева
   -Хидродинамичких спојница
   -Редуктора
   -Хидрауличних пумпи
   -Хидромотора
   -Цилиндара
   -Свих пнеуматских компонената на машинама
   -Израда свих врста зупчаника
   -Набавка и продаја резервних делова за наведене машине
   -Ремонт лучких дизалица
   -Ремонт мењача и дизел мотора на локомотивама
   -Израда железничких  колосека
   -Продаја шина, прагова и везног прибора за железницу
   -Продаја гума: путничких, тракторских,камионских, дампер

   -Продаја свих врста уља (моторних, хидрауличних,кочионих, АТФ)

Продаја резервних делова за машине из продајног програма.